Hvorfor fokus på sociale aktiviteter

14/01 - 2019 |

Sociale aktiviteter spiller en afgørende rolle i arbejdet med lave attraktive og inspirerende juniormiljøer. Undersøgelser viser at det oftest ikke er udførelsen af selve golfsporten, der er det altafgørende for at fastholde børn og unge. Det handler i højere grad om, at det samlede aktivitetsudbud giver mening for juniorerne, hvorunder sociale aktiviteter spiller en helt central rolle.    

Sociale aktiviteter har blandt andet til formål at styrke fællesskabet og dermed tilhørsforholdet til klubben. Dette kan ske på mange måder, men uanset hvad I finder på ude i klubberne, så husk at de sociale aktiviteter kan være det holdepunkt, som får juniorerne til at blive i golfen, selvom interessen for selve golfen daler på et tidspunkt.

Se eksempler på sociale aktiviter (pdf)

 

Ønsker i sparing på området anbefaler vi, at I tager fat i en af distriktets juniorkonsulenter.