Kredsturnering

Breddestævner i lokalområdet

Turneringer

11/01 - 2019 |

Kredsturneringen er en breddeturnering i lokalområdet. Da det er en breddeturnering, er alle velkomne til at deltage, men der fokuseres i høj grad på juniorer, der spiller i handicap 26,5-54. Det er således ofte den turnering, hvor juniorerne for første gang spiller på en anden bane end banen i deres egen klub, og det primære formål er netop, at komme ud og få en god oplevelse sammen med andre spillere fra andre klubber.

Kredsturneringen er en gennemgående juniorturnering blandt golfklubberne i Juniordistrikt 2. Turneringen spilles i minimum seks afdelinger hvert år, opdelt i de 3 geografiske kredse: Kreds Vest, Kreds Syd og Kreds Øst. De 4 bedst placerede på årets rangliste for C-rækkerne i hver kreds kvalificerer sig direkte til næste års Kids Cup/Stjernegolf (se nederst).

Klubberne i hver kreds konkurrerer desuden indbyrdes om en vandrepokal, og der tildeles point til klubben ved en god placering. Man kan gennem året deltage i kredsturneringer i alle 3 kredse, men man kan kun optjene point til sin egen klub i den kreds, som den tilhører.

Der spilles i følgende handicap rækker:

Række Handicapgrænser Turneringsformat
A-rækken hcp.: +5 - 11,4 Slagspil netto over 18 huller
B-rækken hcp.: 11,5 - 26,4 Stableford over 18 huller
C18-rækken hcp.: 26,5 - 36 Stableford over 18 huller
C9-rækken hcp.: 37+ Stableford over 9 huller

 

Piger og drenge spiller i samme række, og der er ingen inddeling efter alder, kun efter spillerens handicap. I startrækken C9 går spillerne sammen med en voksenmarkør, som hjælper med at tælle rigtigt. Tilmelding til hver enkelt afdeling af turneringen sker som udgangspunkt klubvis, hvilket vil sige efter aftale med juniorlederen.

Klubbernes juniorudvalg betaler ofte for deltagelsen, hvis det er en turnering i egen kreds. Rettidig tilmelding er kl. 20:00 onsdag før turneringsstart, enten via Golfbox eller gennem juniorlederen i klubben. Der udsendes indbydelse fra den arrangerende klub senest en måned før tilmeldingsfristen.

 

Se de fulde turneringsbetingelser her. 

 

Kontaktpersoner:

Kreds Vest: Henrik Mølgaard Christensen på henrik-c@post.tele.dk eller tlf. 4199 3871.
Kreds Øst: Brian Drastrup på Drastrup74@gmail.com eller tlf. 2228 2204.
Kreds Syd: Willy Kristensen på willymurer@gmail.com eller tlf. 2096 9812.